Thursday , July 18 2019
Home / THỦ TỤC PHÁP LÝ XÂY DỰNG / XIN PHÉP XÂY DỰNG / Xin phép xây dựng Nhà xưởng trong Khu công nghiệp – Bình Dương.

Xin phép xây dựng Nhà xưởng trong Khu công nghiệp – Bình Dương.

Dịch vụ xin phép xây dựng Nhà xưởng trong Khu công nghiệp – Bình Dương.

 

 Công Ty TNHH Ketcauthep360 chúng tôi xin được hướng dẫn Quý Doanh Nghiệp thủ tục hồ sơ xin phép xây dựng Nhà xưởng trong các Khu công nghiệp, Khu chế xuất tại Bình Dương:

1 – Đơn đề nghị xin cấp giấy phép xây dựng Nhà xưởng.

2 – Giấy chứng nhận đầu tư hoặc thông báo tiếp nhận đầu tư của Ban quản lý.

3 – Bản cam kết bảo vệ môi trường.

4 – Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC.

5 – Bản vẽ thiết kế PCCC có đóng dấu thẩm duyệt PCCC.

6 – Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng công trình.

7 – Bản vẽ thiết kế kỹ thuật hay thiết kế thi công có đóng dấu thẩm tra của đơn vị tư vấn có chức năng.

8 – Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị tư vấn thiết kế.

9 – Chứng chỉ hành nghề của chủ trì các bộ môn thiết kế.

10 – Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hay thiết kế thi công.

11 – Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị tư vấn thẩm tra.

12 – Báo cáo khảo sát địa chất công trình.

13 – Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị khảo sát.

14 – Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm khảo sát địa chất công trình.

 

Xin phép xây dựng Nhà xưởng trong Khu công nghiệp - Bình Dương.
Xin phép xây dựng Nhà xưởng

Công Ty TNHH Ketcauthep360 chúng tôi chuyên các thủ tục pháp lý Nhà xưởng thuộc dự án trong và ngoài Khu công nghiệp:

1 – Thủ tục xin Chủ trương đầu tư hay Giấy chứng nhận đầu tư.

2 – Thủ tục xin Giấy phép môi trường hay Đề án bảo vệ môi trường.

3 – Thủ tục xin Giấy phép thẩm duyệt thiết kế về PCCC.

4 – Thủ tục xin Giấy phép xây dựng Nhà xưởng, Nhà kho, Nhà máy, Nhà văn phòng…

5 – Thủ tục xin Giấy phép nghiệm thu hệ thống PCCC.

6 – Thủ tục xin Giấy phép hoàn công xây dựng hay Sở hữu công trình xây dựng.

Xin phép xây dựng Nhà xưởng trong Khu công nghiệp - Bình Dương.

Xin phép xây dựng Nhà xưởng trong Khu công nghiệp – Bình Dương.
5 (100%) 10 votes
  •  
  •  
  •  
  •  
  •